Про нас

Починаючи з подій окупації Криму та війни на Сході країни для нас гостро постало питання визначення простору толерантності і його меж, а відтак – і проблема обґрунтування прикладного концепту толерантності, оскільки в трансформаційних умовах Східної Європи ризики гібридних конфліктів почали набувати загрозливих форм. Закарпаття стало чудовим майданчиком для фахового і практичного дослідження проблем та можливостей толерантності та громадської згуртованості.  

 

Закарпаття (або регіон Верхнього Потисся) завжди вирізнялося своїм простором порозуміння, сформованим протягом століть мирним співіснуванням напрочуд різних націй та культур зі своїми специфічними віросповіданнями і уподобаннями, своїм світоглядом. І першочерговим завданням, як нам здавалося на початку, мало стати дослідження власне закарпатського просторутолерантності і мультиплікація його досягнень в регіони конфлікту на Сході нашої держави.

 

            

            Німецькі партнери запропонували дослідити толерантність більш глибоко, у її теологічній і філософській основі, яка є цінністю, що дозволяє досягти та підтримувати мир і яку виробило людство у історичному досвіді конфліктів, революцій та воєн. Однак, в сучасному мінливому світі такого визначення толерантності вже недостатньо, перед обличчям нових викликів. Поширення гібридних воєн та їх, ще більш небезпечних інформаційних аналогів, зіткнення в глобальному світі різних культур, цивілізацій, стилів життя; проблеми мігрантів, біженців, конфлікти ідентичностей в нових медіа – все це змушує переосмислити толерантність ще й як активну стратегію подолання нових складних протиріч глобального світу, мету досягнення порозуміння між різними соціальними групами, потребу забезпечення не просто співіснування, але й активної взаємодії для спільного та соціального блага. У такому розумінні толерантність перетворюється на стратегію співпраці та згуртування різних груп навколо спільних цінностей.

      Одночасно це стратегія подолання розбіжностей, що виникають у суспільстві. Україна означена сьогодні бурхливими трансформаційними процесами: важке народження нової політичної нації завдяки Майдану та вивільнення від імперського впливу; становлення в країні громадянського суспільства; трагедія гібридної культурної, інформаційної та військової експансії Росії. Все це породжує проблеми самоусвідомлення різних соціальних груп українського суспільства та подолання недовіри між ними, властивої для пострадянських суспільств. Разом з цим ці проблеми поступово вирішуються на прикладах благодійницької, волонтерської та громадської співпраці характерної для України в останні роки. Враховуючи запит українського суспільства на широкомасштабну інтеграцію до системи цінностей та норм західного типу, ідея толерантності постає обов’язковим об’єктом аналізу у вітчизняному науковому дискурсі.

      У зв’язку з великою кількістю її складових, толерантність може розглядатися у різноманітних аспектах: політична толерантність, релігійна, міжнаціональна, педагогічна і т.д. Це обумовлює необхідність застосування комплексного міждисциплінарного підходу до її вивчення. Однак найголовнішими для України у контексті толерантності є осмислення викликів війни. Для мирних суспільств утвердження принципів толерантності створює міцну запоруку для миру. Однак у суспільствах, що перебувають в ситуації війни, важко говорити про утвердження принципів толерантності, про створення простору толерантності. Тут, скоріше, навпаки, спочатку встановлюється мир, а потім утверджуються принципи толерантності. Це не означає, що в сучасному українському суспільстві (яке перебуває в стані війни) зараз не потрібен (чи неможливий) дискурс толерантності. Якраз навпаки, платформа толерантності повинна вибудовуватися постійно і поступово – на рівні освіти та виховання, на рівні щоденних практик суспільної взаємодії, на рівні самопізнання через сприйняття іншого. Хоча б для того, щоб не додавати нових конфліктів та непорозумінь до тих, які вже є, не множити їх. Створення цифрової платформи є важливою подією для вітчизняного осмислення толерантності, адже
дає можливість не тільки окреслити особливості різновидів толерантності в українському суспільстві, але також обмінятися досвідом конструювання простору толерантності в сучасних умовах. Адже конфлікт із Росією як фактор дестабілізації ситуації в Європі є достатньою підставою для вироблення формату толерантності в умовах «гібридної» війни. Все це робить нашу країну ідеальним “майданчиком” для переосмислення феномену толерантності та узагальнення набутого досвіду і для об’єднаної Європи, яка переживає в чомусь подібні проблеми. Тому кафедра політології і державного управління Ужгородського національного університету, Інститут еколого-релігійних студій, мережа партнерських організацій IRCEF, у співпраці з Мюнхенським університетом Людвіга Максиміліана (LMU), Католицьким центром соціальних наук (KSZ), та за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини презентували суспільству перші результати академічної співпраці в межах проекту ” Toleranz an den Grenzen Europas”.

      Даний проєкт розкриває складність та багатоманітність феномену толерантності, це чудова нагода обговорити різноманітні аспекти та контексти толерантності у широкому колі вітчизняних та закордонних науковців. Це – результат міждисциплінарної співпраці представниць та представників різних соціогуманітарних наук. Одночасно, це поєднання академічного, експертного, богословського та прикладного, громадянського погляду на процеси толерантності в Європі та Україні. І, нарешті, це – досвід, в першу чергу, німецьких фахівців, для яких українські реалії, безумовно стають інформативним матеріалом для становлення нової концепції активної толерантності, яка породжує і взаємодію, і згуртованість навколо спільних цінностей. Значну роль в цих умовах відіграє громадянське суспільство здатне абезпечити баланс між різними інтересами, врівноважуючи їх реалізацією в суспільній взаємодії. 

Для ознайомлення з інформацією, активністю (ІЕРС, LMU, УжНУ, KSZ), та конференціями про толерантність попередніх років: 

Проактивна толерантність як шлях до миру

З конференції “Толерантність на кордонах Європи: Вимір для України”

https://zakarpattya.net.ua/News/185733-Naukovtsi-z-Nimechchyny-provely-vidkryti-lektsii-dlia-studentiv-UzhNU-FOTO